Ubezpieczenie czarteru Pantaenius

Teraz bardziej elastyczne i dostępne

Z dniem 5. lipca 2023 Pantaenius uelastycznia ofertę ubezpieczenie czarterowych. Nie oferuje już poprzednich sztywnych pakietów – teraz każdy ubezpieczający może samodzielnie skomponować swoje  ubezpieczenie czarterowe dostosowane do potrzeb. Dzięki temu można mieć dokładnie takie ubezpieczenie, jakie jest potrzebne i nie płacić za zbędne elementy.

Chcesz ubezpieczyć kaucję oraz wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą? Nie było to możliwe w przeszłości, a teraz już tak.
Masz już roczną polisę OC skippera? Nie musisz ponownie wybierać tej ochrony.
Chcesz mieć ubezpieczenie kosztów anulacji podróży dla załogi 12-osobowej? Teraz to jest możliwe (wcześniej najwyżej dla 10 osób).

Do wyboru są następujące ubezpieczenia czarterowe, z których skomponujesz swój pakiet

 • Ubezpieczenie Kaucji
 • OC Skippera
 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Zagranicą
 • NNW
 • Ubezpieczenie Kosztów Anulacji Podróży
Kliknij, aby kupić ubezpieczenie czarteru PANTAENIUS

Ubezpieczenie Kaucji

Ubezpieczenie kaucji obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej w wyniku uszkodzeń powstałych podczas podróży czarterowej. W tym ubezpieczeniu jest franszyza integralna i jest to kwota 100 euro na jedno zdarzenie szkodowe, poniżej której szkoda nie podlega ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli wartość zgłoszonego zdarzenia przekracza próg 100 euro, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w całości, bez potrąceń.

Ubezpieczenie dostępne dla kaucji w wysokości 500 euro – 20 000 euro, wybór wysokości kaucji w krokach co 500 euro (1500 EUR, 2000 EUR, 2500 EUR…)

Termin zawarcia ubezpieczenia w dowolnym momencie, ale wyłącznie przed rozpoczęciem rejsu.

UWAGA, zawarcie ubezpieczenia nie zwalnia ze zdeponowania kaucji u armatora. Ubezpieczenie kaucji umożliwia odzyskanie potrąconych kwot po czarterze w drodze procedury likwidacji szkody w Pantaenius.

Dokumenty wymagane do likwidacji szkody z tytułu Ubezpieczenia Kaucji:

 1. dowód zdeponowania kaucji (np. wydruk z terminala)
 2. protokół szkody (wystawiony przez armatora)
 3. umowa czarteru
 4. zdjęcia – jeśli można sfotografować szkodę

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera Niekomercyjnego

Zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w sposób zawiniony przez sternika lub załogę podczas korzystania z czarterowanej łodzi i jej pontonu.  Ubezpieczenie pokrywa skutki rażącego niedbalstwa, koszty utraconych czarterów, zajęcie, pokrycie kosztów hotelu i transportu i strat finansowych. OC Skippera ma charakter uzupełniający – działa dopiero wtedy, kiedy nie zadziała OC czarterowanej jednostki.

Dostępne opcje:

 • Suma ubezpieczenia 5 mln € lub 10 mln € dotyczy szkód majątkowych i obrażeń ciała.
 • Straty finansowe są zawsze pokrywane do kwoty 5 milionów euro.

Termin zawarcia ubezpieczenia w dowolnym momencie, ale wyłącznie przed rozpoczęciem rejsu.

Ubezpieczenie Kosztów Anulowania Podróży

Koszty związane z odwołaniem lub skróceniem podróży zostaną pokryte jeśli czarter zostanie odwołany lub skrócony z przyczyn wymienionych w warunkach, takich jak np. nieoczekiwana poważna choroba osoby ubezpieczonej lub zależnej (np. dziecka, żony itp.). Dotyczy to również kosztów dojazdu do i z miejsca wakacji oraz zakwaterowania w podróży przed czarterem i po jego zakończeniu.

Dostępne opcje:

 • Koszty podróży od 1000 € do 40 000 €, do wyboru w krokach co 1000 €.
 • Z udziałem własnym lub bez

Ubezpieczony jest kapitan i każdy członek załogi – w systemie należy wprowadzić imię i nazwisko każdego załoganta. Listę załogi można edytować aż do rozpoczęcia czarteru, dlatego to ubezpieczenie można wykupić, nawet jeśli nie jest jeszcze znany pełny skład załogi. Jeśli nastąpią zmiany na liście załogi, należy je wprowadzić do systemu na swoim koncie Pantaenius.

Na jaką sumę zawrzeć to ubezpieczenie? Dodaj do ceny czarteru (bez kosztów bieżących, takich jak paliwo, wyżywienie, gotówka na wyżywienie itp.) koszty dojazdu/powrotu każdej osoby, która ma być ubezpieczona. Do tego dodaj koszty noclegów zarezerwowanych przed lub po czarterze (hotel, mieszkanie wakacyjne, itp.).

Termin zawarcia ubezpieczenia – najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem rejsu lub, jeśli spontanicznie rezerwujesz czarter na mniej niż miesiąc naprzód, masz na zakup ubezpieczenia 21 dni zawarcia umowy czarterowej.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Za Granicą

Pantaenius na podstawie rachunków zwróci poniesione koszty leczenia, leków i hospitalizacji poniesione podczas czarteru oraz  koszty transportu powrotnego do kraju. Ubezpieczenie to pokrywa koszt transportu zwłok.

Termin zawarcia ubezpieczenia w dowolnym momencie, ale wyłącznie przed rozpoczęciem rejsu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zdarzenia na pokładzie i podczas wycieczek lądowych. Trzy rodzaje świadczeń:

 • odszkodowanie w przypadku kalectwa,
 • odszkodowanie w wypadku śmierci
 • pokrycie kosztów ratownictwa.

Termin zawarcia ubezpieczenia w dowolnym momencie, ale wyłącznie przed rozpoczęciem rejsu.

  

Masz pytania? Zadzwoń!
Porozmawiajmy o ubezpieczeniach czarterowych!
Magda Koczewska 502 386 503

ZMIANY OD 5.07.2023 W SKRÓCIE:

 1. Można ubezpieczyć załogę do 16 osób (wcześniej tylko 10),
 2. Wszystkie ubezpieczenia można wykupić pojedynczo lub w dopasowanych do potrzeb kombinacjach,
 3. Wszystkie ubezpieczenia – oprócz kosztów anulacji – można wykupić tuż przed rejsem!
 4. Można ubezpieczyć kaucję już od 500 euro, opcje dostępne co 500 euro,
 5. Można wykupić OC skippera na jeden rejs – tuż przed jego rozpoczęciem,
 6. Składka jest zależna od rodzaju czarterowanej jednostki (7 opcji – od skutera wodnego  po katamaran żaglowy) oraz jej długości (poniżej 15 m, 15-20 m, więcej niż 20 m),
 7. Składka jest zależna od liczebności załogi – trzy opcje: 1, 2-8, 9-16 osób,
 8. Ubezpieczając koszty anulowania podróży, oprócz ochrony samego rejsu i podróży bezpośrednio z/do bazy czarterowej, można ubezpieczyć zakwaterowanie związane z podróżą przed lub po czarterze.

 Pantaenius przypomina, że ubezpieczenia czarteru przeznaczone są dla żeglujących rekreacyjnie

 • Ubezpieczenia czarterowe przeznaczone jest dla osób, które wybierają się na rejsy czarterowe z rodziną, przyjaciółmi i nie obowiązują na rejsach komercyjnych/zarobkowych.
 • Skipperzy komercyjni obecni na pokładzie nie są objęci ochroną.

Całoroczne Ubezpieczenie OC Skippera – dla skiperów amatorskich i komercyjnych – pozostaje bez zmian >>

  

Chcesz zgłosić szkodę?
Obsługa szkód (pn.-pt. 9.00-17.00) tel. +48583558260
szkody@pantaenius.pl

Magda-Mykonos-e1667593991429.jpg

Aby żeglować, nie trzeba posiadać jachtu - wystarczy go wyczarterować

Chętnie w tym pomogę, rekomenduję do czarteru wyłącznie jachty, które są w rękach sprawdzonych i godnych zaufania operatorów
Magda Koczewska

Więcej o mnie
  

Zadzwoń, porozmawiajmy
o ubezpieczeniach czarterowych!
Magda Koczewska 502 386 503

Ubezpieczenie kaucji i ubezpieczenie czarteru