Rozpoczęcie sezonu w Grecji - poznaj zasady w erze Covid-19

aktualizacja 19.06.2020

W artykule są wspomniane są ważne dla turystów i żeglarzy kwestie związane z wakacjami w Grecji w tym środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się Covid-19 na lotniskach, hotelach, jachtach, sklepach, restauracjach i innych miejscach w Grecji, których przyjeżdżający są zobowiązani respektować.

Czarter w Grecji - zasady Covid-19Grecja otwarta dla Polaków i dla innych nacji

Polscy turyści, podobnie, jak obywatele 29 innych wskazanych krajów mogą wjeżdżać do Grecji już od 15. czerwca. Warto pamiętać, że lotnisko Katowice-Pyrzowice jest uznawane przez Grecję  za zlokalizowane w strefie wysokiego ryzyka – jest wymienione na stronie EASA https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports, w okresie 15-30.06 jeśli podróżuje się z lotniska znajdującego się na liście obszarów uznanych za zagrożone,  wówczas  pasażer zostanie poddany obowiązkowemu testowi po przylocie i zatrzymany w wyznaczonym hotelu w oczekiwaniu na wynik. Jeśli wynik testu jest negatywny, pasażer poddaje się kwarantannie przez 7 dni. Jeśli wynik testu jest pozytywny, pasażer zostaje poddany kwarantannie pod nadzorem przez 14 dni.

Turyści przybywający do Grecji ze wszystkich innych polskich lotnisk nie są objęci obowiązkową kwarantanną. Międzynarodowi goście mogą przybywać na lotniska w Atenach i Salonikach od 15. czerwca. Od 1 lipca będą dozwolone bezpośrednie loty międzynarodowe na wszystkie pozostałe lotniska w całym kraju. Odwiedzający nie będą poddawani kwarantannie, testy wymazowe będą wykonywane wyrywkowo, osoby poddane testom spędzą jedną dobę w hotelu w oczekiwaniu na wynik. W przypadku wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna – to obowiązuje do 30. czerwca.

Dla wszystkich pasażerów lotów z Włoch, Hiszpanii i Holandii przylatujących do Aten testy będą obowiązkowe.

Od 1.07. wszyscy podróżujący do Grecji będą zobligowani do wypełnienia formularza PLF (Passenger Load Factor), elektronicznie lub w formie papierowej, zawierającego dane kontaktowe na terenie Grecji. Wybiórczo będą przeprowadzane testy, a w przypadku pozytywnego wyniku obowiązywać będzie 14-dniowa kwarantanna.

Międzynarodowe lotnisko w Atenach – zmiany

Stosowanie masek na twarz jest obowiązkowe po wejściu na terminal lotniska; maska musi być założona przez cały czas pobytu pasażera w strefach lotniska, podczas wejścia na pokład i podczas lotu. Dozowniki środków do dezynfekcji rąk są dostępne w ponad 300 miejscach na lotnisku. Aby zminimalizować czas oczekiwania, pasażerów zachęca się do odprawiania się online.

Samochody transferowe

Pojazdy z maksymalnie 5 miejscami mogą przewozić nie więcej niż jednego pasażera plus kierowcę. Samochody 6-7 miejsc mogą przewozić kierowcę plus dwóch pasażerów, a samochody 8-9 miejsc mogą pomieścić do 3 pasażerów. Kierowca i pasażerowie muszą nosić maski.

Maski – gdzie są obowiązkowe

Użycie jednorazowych lub wielokrotnego użytku masek z tkaniny jest obowiązkowe w metrze i we wszystkich innych formach transportu publicznego, w tym w taksówkach, autobusach wahadłowych i innych pojazdach turystycznych. W sklepach należy również nosić maski na twarz.

Jachty – przed każdą zmianą załogi dezynfekcja całej jednostki

Każda jednostka będzie dezynfekowana, a pościel dostarczana będzie w opakowaniu. Planując trasę rejsu należy unikać miejsc odległych, w których pomoc medyczna jest ograniczona. Maksymalna liczba osób dozwolona na pokładzie jest zgodna z licencją. Na pokładzie mogą przebywać jedynie członkowie załogi. Należy monitorować zdrowie wszystkich na pokładzie i prowadzić dziennik z zapisami. Jeśli u kogoś zaczyna rozwijać objawy Covid-19 na pokładzie – kaszel, gorączka, duszność – należy to odnotować w książce i aktywować ustalony plan postępowania. Na pokładzie musi znajdować się wystarczająca ilość środków antyseptycznych, dezynfekujących, czyszczących i środków ochrony osobistej.

Bary i restauracje

15. czerwca mogą zostać ponownie przestrzenie wewnętrzne (obecnie dostępne są tylko ogródki). Minimalna dozwolona odległość między stolikami wynosi od 70 cm do 170 cm, a przy jednym stole może przebywać nie więcej niż sześć osób. Klienci są zachęcani do dokonywania transakcji elektronicznych. Żel dezynfekujący będzie dostępny w kasach.

Zakupy i kolejki z dystansem

Sklepy mogą przyjmować określoną liczbę klientów w zależności od powierzchni.  Klienci i pracownicy muszą zachować odległość co najmniej 1,5 metra, a stosowanie masek jest obowiązkowe. W kolejkach należy zachować dystans 1,5 – 2 m.

Nowe zasady w hotelach

Każde pomieszczenie zostanie dokładnie zdezynfekowane między pobytami, będzie zapewniona odpowiednia wentylacja. Środki dezynfekujące są obowiązkowe.

Klucze będą dezynfekowane po każdym pobycie. Tam, gdzie to możliwe, zachęcamy do odprawy w zewnętrznej recepcji. Preferowane jest stosowanie elektronicznych metod zameldowania i wymeldowania i płatności elektroniczne przy wymeldowaniu i wysyłka faktury pocztą e-mail. Gotówka będzie przyjmowana tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Sprzątanie będzie rzadsze podczas pobytów, a usługi słania łóżek zostały zniesione. Ręczniki i pościel zostaną zmienione tylko na życzenie klienta. 

Limitowana liczba odwiedzających na stanowiskach archeologicznych i w muzeach

Obecnie stanowiska archeologiczne działają w wydłużonych godzinach letnich (8–20), aby uniknąć formowania się tłumów. W celu zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m pomiędzy odwiedzającymi. liczba odwiedzających jest ograniczona. Zdecydowanie zaleca się stosowanie na miejscu masek ochronnych i środków odkażających na bazie alkoholu.

Goście w muzeach będą musieli zachować dystans 2 metrów między sobą. Muzea mogą korzystać z klimatyzacji tylko wtedy, gdy są one w obiegu otwartym (tzn. umożliwiają dopływ świeżego powietrza do budynku). Liczba osób wchodzących w ciągu godziny będzie limitowana. Zaleca się stosowanie masek ochronnych i antyseptycznych środków dezynfekujących na bazie alkoholu.

Na plażach dystans, a jedzenie tylko na wynos

W zorganizowanych klubach plażowych dozwolonych jest maksymalnie 40 osób na 1000 m2. Należy zachować minimalną odległość 4 metrów między poszczególnymi parasolami, z których każdy zapewni cień maksymalnie dla dwóch leżaków – nie dotyczy to rodzin z dziećmi. Dwa leżaki pod różnymi parasolami nie mogą znajdować się bliżej niż 1,5 m.

Umieszczenie ręcznika na leżakach jest obowiązkowe. Personel zorganizowanych plaż i klubów plażowych jest zobowiązany do dezynfekcji leżaków / krzeseł po każdym użyciu. Ponadto muszą regularnie dezynfekować urządzenia sanitarne.

Kantyny i bary na plaży będą działać na wynos; miejsca siedzące nie będą dozwolone. Klienci oczekujący na obsłużenie będą musieli pozostać w odległości co najmniej 1,5 m od siebie. Sprzedaż alkoholu na plażach jest obecnie zabroniona, ale oczekuje się przeglądu tej polityki.

Promy ze zmniejszoną liczbą pasażerów

Promy będą podróżować z 50% obsadą. Pasażerowie będą zobowiązani przed wejściem na pokład odpowiedzieć na szereg pytań i zmierzyć temperaturę. Pasażerowie, którzy wykażą objawy lub zostaną narażeni na ryzyko zakażenia, nie będą wpuszczeni na pokład. Pasażerowie wewnątrz łodzi będą musieli pozostać w odległości 1,5 m od siebie, a liczba miejsc typu samolotowego zostanie zmniejszona. Maksymalnie jedna osoba będzie dozwolona w każdej kabinie, z wyjątkiem rodzin do 4 osób i osób niepełnosprawnych podróżujących z towarzyszami.

Stosowanie maski na pokładzie statków jest obowiązkowe. Załogi zostały przeszkolone w zakresie reagowania na potencjalne przypadki koronawirusa, a łodzie zostaną zdezynfekowane po ukończeniu każdej trasy morskiej. 

Na kempingach dystans między ludźmi i między namiotami

Obowiązuje również „złota zasada” zachowania odległości co najmniej 1,5 m między ludźmi, którzy nie należą do tej samej rodziny lub kręgu przyjaciół i nie mieszkają pod jednym dachem. Wejścia namiotów i samochodów kempingowych muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów. Z każdej innej strony musi być zachowana odległość min. 3 metry. Zaleca się stosowanie masek w wewnętrznych pomieszczeniach zadaszonych. Wejście na teren obiektu, jak również przejście przez niego i korzystanie z obiektów kempingowych będą ograniczone wyłącznie do klientów. Wszystkie obszary i obiekty powszechnego użytku, a także wypożyczalnia sprzętu, będą regularnie dezynfekowane.

  

Chcesz wiedzieć więcej ?
Zadzwoń:
502 386 503
pon. – pt.; 09:00-18:00

Wcześniejsze artykuły o sytuacji epidemicznej Chorwacji, Grecji i we Włoszech

Numery awaryjne, kary

Europejski numer alarmowy: 112
Policja: 100
W przypadku wszelkich zapytań związanych z Covid-19 wybierz numer 1135

Grzywna za nieużywanie maski w razie potrzeby wynosi 150 EUR