Unijny Certyfikat COVID (UCC) ma ułatwić podróżowanie

ale nie trzeba go posiadać by podróżować

Jak działa Unijny Certyfikat COVID (UCC):

  • Zawiera kod QR z podpisem cyfrowym, aby chronić go przed fałszowaniem
  • Po sprawdzeniu certyfikatu skanowany jest kod QR i weryfikowany podpis
  • Każda instytucja wydająca ma swój własny klucz podpisu cyfrowego. Wszystkie te informacje są przechowywane w bezpiecznej bazie danych w każdym kraju
  • Komisja Europejska stworzyła bramkę, za pomocą której można zweryfikować wszystkie podpisy certyfikatów w całej UE. Dane osobowe posiadacza certyfikatu nie przechodzą przez bramkę, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja Europejska pomogła  państwom członkowskim w opracowaniu krajowego oprogramowania i aplikacji do wydawania, przechowywania i weryfikacji certyfikatów oraz wspierała je w niezbędnych testach.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) – w wersji papierowej czy elektronicznej?

Europejski Cyfrowy Certyfikat  COVID

Unijny Certyfikat COVID (UCC) – wdrożenie (1.06.2021)

W Polsce dostępna jest wersja papierowa, pdf można ściągnąć z Internetowego Konta Pacjenta. Od 25. czerwca dostępna będzie wersja cyfrowa (na platformie mObywatel).

Obie wersje mają kod QR zawierający niezbędne informacje, a także podpis cyfrowy, aby upewnić się, że certyfikat jest autentyczny.

Państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór, aby ułatwić uznawanie certyfikatu.

W jaki sposób Certyfikat pomoże w przemieszczaniu się?

Europejski Cyfrowy Certyfikat  COVID będzie akceptowany we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to zapewnić, że obowiązujące obecnie ograniczenia będą mogły być znoszone w skoordynowany sposób.

Podczas podróży posiadacz Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) powinien być co do zasady zwolniony z ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się: państwa członkowskie powinny powstrzymać się od nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu na posiadaczy Europejskich Cyfrowych Certyfikatów  COVID, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego.

W takim przypadku – na przykład w odpowiedzi na nowe warianty obaw – to państwo członkowskie musiałoby powiadomić Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie i uzasadnić tę decyzję.

Czy obywatele, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni, będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. Unijny Certyfikat COVID (UCC) potwierdzi również wyniki testów PCR, w niektórych uznawane są także testy antygenowe (np. Chorwacja i Grecja).

Czy ma znaczenie, jakie szczepionki otrzymali obywatele?

Państwa członkowskie będą musiały zaakceptować świadectwa szczepień dla szczepionek, które otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE. Państwa członkowskie mogą zdecydować o rozszerzeniu tego również na podróżnych z UE, którzy otrzymali inną szczepionkę.

Do państw członkowskich należy również decyzja, czy akceptują świadectwo szczepienia po jednej dawce, czy po zakończeniu pełnego cyklu szczepień.

Jakie dane zawiera certyfikat? Czy dane są bezpieczne?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) zawiera niezbędne kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki/testu/ozdrowienia oraz unikalny identyfikator. Dane te pozostają w certyfikacie i nie są przechowywane ani przechowywane, gdy certyfikat jest weryfikowany w innym państwie członkowskim.

Certyfikaty będą zawierać tylko ograniczony zestaw niezbędnych informacji. To nie może być zatrzymane przez odwiedzane kraje. Do celów weryfikacji sprawdzana jest tylko ważność i autentyczność certyfikatu poprzez weryfikację, kto go wystawił i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w państwie członkowskim, które wydało Europejski Cyfrowy Certyfikat  COVID.

Które kraje akceptują Unijny Certyfikat COVID (UCC)?

Powyższa mapka przedstawia kraje, które są już faktycznie w systemie, wydają i/lub weryfikują Unijny Certyfikat COVID (UCC) (zielony kolor), które są technicznie gotowe (jasny zielony) i testujące (kremowy).

Poza Polską Czechy, Niemcy, dania, Chorwacja, Grecja, Bułgaria są faktycznie połączone z bramą EUDCC (EU Digital Covid Certificates). Francja, Włochy, Hiszpania i szereg innych krajów są technicznie gotowe. Irlandia, Norwegia, Finlandia, Słowacja, Węgry, Słowenia są w fazie testów.

Kiedy certyfikat zostanie wdrożony w całej Unii Europejskiej?

1 – 30 czerwca to faza rozgrzewki: państwa członkowskie mogą dobrowolnie wprowadzić certyfikat, pod warunkiem że są gotowe do wydawania i weryfikowania certyfikatów oraz posiadają niezbędną podstawę prawną.

1 lipca – Europejski Cyfrowy Certyfikat  COVID wchodzi w życie w całej UE.

1 lipca – 12 sierpnia: Jeśli państwo członkowskie nie jest jeszcze gotowe do wydania nowego zaświadczenia swoim obywatelom, inne formaty mogą być nadal stosowane i powinny być akceptowane w innych państwach członkowskich.

Aktualizacja 14.06.2021

Magda Koczewska
  

Masz pytania? Zadzwoń!
Porozmawiajmy…
502 386 503